베트남인을 위한 종합 한국어 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam-Sơ cấp 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 베트남인을 위한 종합 한국어 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam-Sơ cấp 1
  • Mã ISBN: 978-604-9860-42-3
  • Tác giả: Cho Hang Rok, Đỗ Ngọc Luyến, Đỗ Phương Thùy, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Lee Mi Hye, Lương Nguyễn Thanh Trang, Lưu Tuấn Anh, Nguyễn Thúy Hằng, Trần Thị Hường
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách MCBooks. Số 26/245, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: 베트남인을 위한 종합 한국어 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam-Sơ cấp 1

Về tác giả: Cho Hang Rok, Đỗ Ngọc Luyến, Đỗ Phương Thùy, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Lee Mi Hye, Lương Nguyễn Thanh Trang, Lưu Tuấn Anh, Nguyễn Thúy Hằng, Trần Thị Hường

Tìm mua sách nếu có bán: