10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4-5, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4-5, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-19777-1
  • Tác giả: Trần Diên Hiển
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí Nghiệp In II-CTY TNHH MTV In Ba Đình. Địa chỉ in 258 Nguyễn Trãi. P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/04/2020

Thông tin về sách: 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4-5, tập 2

Về tác giả: Trần Diên Hiển

Tìm mua sách nếu có bán: