10 thói quen của triệu phú tự thân (Tít phụ: Vươn tới đỉnh cao tài chính bằng tư duy chiến thắng và hành động thiết thực) (Thông tin trên bìa: – New York Times Bestselling Author – Đã bán được trên 300.000 cuốn tại 96 quốc gia)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 10 thói quen của triệu phú tự thân (Tít phụ: Vươn tới đỉnh cao tài chính bằng tư duy chiến thắng và hành động thiết thực) (Thông tin trên bìa: – New York Times Bestselling Author – Đã bán được trên 300.000 cuốn tại 96 quốc gia)
  • Mã ISBN: 978-604-9957-40-6
  • Tác giả: Dean Graziosi
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Bùi Thị Phương Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books – 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Khoa học Công nghệ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: 10 thói quen của triệu phú tự thân (Tít phụ: Vươn tới đỉnh cao tài chính bằng tư duy chiến thắng và hành động thiết thực) (Thông tin trên bìa: – New York Times Bestselling Author – Đã bán được trên 300.000 cuốn tại 96 quốc gia)

Về tác giả: Dean Graziosi

Tìm mua sách nếu có bán: