10 vạn câu hỏi vì sao? Bí ẩn về loài chim, động vật dưới biển và đại dương – Encyclopedia for children

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 10 vạn câu hỏi vì sao? Bí ẩn về loài chim, động vật dưới biển và đại dương – Encyclopedia for children
  • Mã ISBN: 978-604-9934-50-6
  • Tác giả: Nguyễn Loan
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Mai
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH Văn Lang, 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
  • Nơi in: Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: 10 vạn câu hỏi vì sao? Bí ẩn về loài chim, động vật dưới biển và đại dương – Encyclopedia for children

Về tác giả: Nguyễn Loan

Tìm mua sách nếu có bán: