10 vạn câu hỏi vì sao – Khám phá thế giới vi sinh vật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 10 vạn câu hỏi vì sao – Khám phá thế giới vi sinh vật
  • Mã ISBN: 978-604-978-978-6
  • Tác giả: Tôn Nguyên Vĩ
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Thu
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT Sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/03/2020

Thông tin về sách: 10 vạn câu hỏi vì sao – Khám phá thế giới vi sinh vật

Về tác giả: Tôn Nguyên Vĩ

Tìm mua sách nếu có bán: