1000 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 1000 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục
  • Mã ISBN: 978-604-80-4455-8
  • Tác giả: Trịnh Hương – Tô Lý Thị Hằng
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Nguyễn Kiều Minh Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Elcomplus (Tầng 5, Tòa nhà Elcom ngõ 15 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM&QC In Phú Sỹ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/02/2020

Thông tin về sách: 1000 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục

Về tác giả: Trịnh Hương – Tô Lý Thị Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: