1000 điều nhỏ bé – Nghịch cảnh là một món quà

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 1000 điều nhỏ bé – Nghịch cảnh là một món quà
  • Mã ISBN: 978-604-77-7911-6
  • Tác giả: Marc & Angel Chernoff
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5 An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: Cty CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: 1000 điều nhỏ bé – Nghịch cảnh là một món quà

Về tác giả: Marc & Angel Chernoff

Tìm mua sách nếu có bán: