109 Truyện cổ tích về các nàng công chúa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 109 Truyện cổ tích về các nàng công chúa
  • Mã ISBN: 978-604-89-8919-4
  • Tác giả: Phúc Hải (Tuyển chọn)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt
  • Nơi in: Cty CP In Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: 109 Truyện cổ tích về các nàng công chúa

Về tác giả: Phúc Hải (Tuyển chọn)

Tìm mua sách nếu có bán: