1500 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4 – with English Translation Kèm bản tiếng Việt (Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên websiite)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 1500 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4 – with English Translation Kèm bản tiếng Việt (Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên websiite)
  • Mã ISBN: 978-604-1-15741-5
  • Tác giả: CÔNG TY CỔ PHẦN ARC ACADEMY
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: 1500 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4 – with English Translation Kèm bản tiếng Việt (Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên websiite)

Về tác giả: CÔNG TY CỔ PHẦN ARC ACADEMY

Tìm mua sách nếu có bán: