199 bài và đoạn văn hay Lớp 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 199 bài và đoạn văn hay Lớp 5
  • Mã ISBN: 978-604-62-2450-1
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thúy Hồng, TS. Lê Anh Xuân, Vũ Thị Hồng Lê
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Thị Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH sách TBGD Đức Trí. 16B Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Q1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: 199 bài và đoạn văn hay Lớp 5

Về tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thúy Hồng, TS. Lê Anh Xuân, Vũ Thị Hồng Lê

Tìm mua sách nếu có bán: