200 hình bóc dán 5 anh em siêu nhân – Tập 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 200 hình bóc dán 5 anh em siêu nhân – Tập 5
  • Mã ISBN: 978-604-89-9355-9
  • Tác giả: Minh Lâm
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Minh Lâm
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: 200 hình bóc dán 5 anh em siêu nhân – Tập 5

Về tác giả: Minh Lâm

Tìm mua sách nếu có bán: