200 miếng bóc dán thông minh (2-6 tuổi) – Bé học Tiếng Anh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 200 miếng bóc dán thông minh (2-6 tuổi) – Bé học Tiếng Anh
  • Mã ISBN: 978-604-979-658-6
  • Tác giả: Ngọc Linh biên soạn
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Thăng
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM & DV Văn hoá Đinh Tị. ĐC: Tổ 9 Sân Bay, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: 200 miếng bóc dán thông minh (2-6 tuổi) – Bé học Tiếng Anh

Về tác giả: Ngọc Linh biên soạn

Tìm mua sách nếu có bán: