2000 từ vựng tiếng Hàn thiết yếu cho người mới bắt đầu (Cần thiết cho kỳ thi TOPIK) 2000 Essential Korean words for Beginners – CD MP3 Korean Vietnamese Chinese Japanese

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 2000 từ vựng tiếng Hàn thiết yếu cho người mới bắt đầu (Cần thiết cho kỳ thi TOPIK) 2000 Essential Korean words for Beginners – CD MP3 Korean Vietnamese Chinese Japanese
  • Mã ISBN: 978-604-73-7207-2
  • Tác giả: Ahn Seol-hee – Min Jin-young -Kim Min-sung
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Minh Huệ
  • Đối tác liên kết: Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 11H Nguyễn Thị Minh Khai,P. Bến Nghé, Q1 TPHCM
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: 2000 từ vựng tiếng Hàn thiết yếu cho người mới bắt đầu (Cần thiết cho kỳ thi TOPIK) 2000 Essential Korean words for Beginners – CD MP3 Korean Vietnamese Chinese Japanese

Về tác giả: Ahn Seol-hee – Min Jin-young -Kim Min-sung

Tìm mua sách nếu có bán: