2020 TOEIC ULTIMATE TOEIC TEST EXPERIENCE SIMULATED TESTS FOLLOWING THE LATEST FORMAT OF TOEIC

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 2020 TOEIC ULTIMATE TOEIC TEST EXPERIENCE SIMULATED TESTS FOLLOWING THE LATEST FORMAT OF TOEIC
  • Mã ISBN: 978-604-9913-84-6
  • Tác giả: X3English
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Lương Thị Ngọc Bích
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Thương mại và In Sao Việt. Địa chỉ: Số 5/36 Trần Điền – Hoàng Mai – Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Hoài Đức
  • Ngày nộp lưu chiểu: 04/06/2020

Thông tin về sách: 2020 TOEIC ULTIMATE TOEIC TEST EXPERIENCE SIMULATED TESTS FOLLOWING THE LATEST FORMAT OF TOEIC

Về tác giả: X3English

Tìm mua sách nếu có bán: