21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo
  • Mã ISBN: 978-604-932-853-4
  • Tác giả: John C. Maxwell
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Bùi Thị Phương Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

Về tác giả: John C. Maxwell

Tìm mua sách nếu có bán: