26 Đề Tiếng Anh chuyên Trung học cơ sở bồi dưỡng học sinh giỏi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 26 Đề Tiếng Anh chuyên Trung học cơ sở bồi dưỡng học sinh giỏi
  • Mã ISBN: 978-604-73-7475-5
  • Tác giả: Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền, Phạm Chí Nghĩa
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hạnh Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách TBGD Đức Trí, 16B Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: 26 Đề Tiếng Anh chuyên Trung học cơ sở bồi dưỡng học sinh giỏi

Về tác giả: Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền, Phạm Chí Nghĩa

Tìm mua sách nếu có bán: