3 phút thiền

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 3 phút thiền
  • Mã ISBN: 978-604-77-7841-6
  • Tác giả: Christophe André
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: 3 phút thiền

Về tác giả: Christophe André

Tìm mua sách nếu có bán: