30 Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật – đột phá và nhanh chóng – phần đọc hiểu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 30 Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật – đột phá và nhanh chóng – phần đọc hiểu
  • Mã ISBN: 978-604-975-250-6
  • Tác giả: Nguyễn Vân Anh – Thùy Anh biên soạn
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Cty CP Văn hóa Nhân Văn. Đc: 1 Trường Chinh, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: 30 Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật – đột phá và nhanh chóng – phần đọc hiểu

Về tác giả: Nguyễn Vân Anh – Thùy Anh biên soạn

Tìm mua sách nếu có bán: