30 đề toán luyện thi vào lớp 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 30 đề toán luyện thi vào lớp 6
  • Mã ISBN: 978-604-62-3208-7
  • Tác giả: Nguyễn Hải Long, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Văn Đức (Chủ biên), Vũ Thị Bích Doan
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Trí tuệ và Sáng tạo Next Nobels- Số 6 ngõ 115 Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Hải Hào
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/05/2020

Thông tin về sách: 30 đề toán luyện thi vào lớp 6

Về tác giả: Nguyễn Hải Long, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Văn Đức (Chủ biên), Vũ Thị Bích Doan

Tìm mua sách nếu có bán: