3000 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N1  with English Translation Kèm bản tiếng Việt Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên website

Thông tin xuất bản

 • Tên sách: 3000 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N1  with English Translation Kèm bản tiếng Việt Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên website
 • Mã ISBN: 978-604-1-14739-3
 • Tác giả: ARC ACADEMY
 • Nhà xuất bản: Trẻ
 • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
 • Đối tác liên kết:
 • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
 • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: 3000 từ vựng cần thiết cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N1  with English Translation Kèm bản tiếng Việt Tải miễn phí các file âm thanh và bài thi thử trên website

Về tác giả: ARC ACADEMY

Tìm mua sách nếu có bán: