33 câu chuyện với các bà mẹ – Cùng con phát triển bản thân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 33 câu chuyện với các bà mẹ – Cùng con phát triển bản thân
  • Mã ISBN: 978-604-9953-90-3
  • Tác giả: Benjamin Spock
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách BIZBooks
  • Nơi in: Cty TNHH TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: 33 câu chuyện với các bà mẹ – Cùng con phát triển bản thân

Về tác giả: Benjamin Spock

Tìm mua sách nếu có bán: