36 đề ôn luyện cuối tuần Toán 9 – Đại số

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 36 đề ôn luyện cuối tuần Toán 9 – Đại số
  • Mã ISBN: 978-604-0-20223-9
  • Tác giả: Cao Quỳnh Giao, Lê Thị Thanh Hằng, PGS.TS. NGƯT Vũ Dương Thụy (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đỗ Hữu Khanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in & Dịch vụ Thừa Thiên Huế. Địa chỉ in 57 Bà Triệu -TP Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: 36 đề ôn luyện cuối tuần Toán 9 – Đại số

Về tác giả: Cao Quỳnh Giao, Lê Thị Thanh Hằng, PGS.TS. NGƯT Vũ Dương Thụy (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: