365 ngày Phát triển IQ: Câu đố mở rộng trí tuệ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 365 ngày Phát triển IQ: Câu đố mở rộng trí tuệ
  • Mã ISBN: 978-604-78-5104-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt – Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in thương mại truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: 365 ngày Phát triển IQ: Câu đố mở rộng trí tuệ

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: