365 thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 365 thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em
  • Mã ISBN: 978-604-77-6799-1
  • Tác giả: OM Books
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Thương mại và DV Văn hóa Minh Long – P. 501B, nhà H2 TT Văn Chương, Khâm Thiên, Đống Đa, HN
  • Nơi in: Công ty CP Văn hóa HN, 240 Minh Khai Hai Bà Trưng HN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: 365 thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em

Về tác giả: OM Books

Tìm mua sách nếu có bán: