400 bài toán cơ bản và mở rộng lớp 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 400 bài toán cơ bản và mở rộng lớp 7
  • Mã ISBN: 978-604-54-5936-2
  • Tác giả: Vũ Thế Hựu-Nguyễn Vĩnh Cận-Dương Đức Kim-Đỗ Duy Đồng
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Năng Hưng
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DVTM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: 400 bài toán cơ bản và mở rộng lớp 7

Về tác giả: Vũ Thế Hựu-Nguyễn Vĩnh Cận-Dương Đức Kim-Đỗ Duy Đồng

Tìm mua sách nếu có bán: