5000 từ vựng tiếng Hàn thông dụng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 5000 từ vựng tiếng Hàn thông dụng
  • Mã ISBN: 978-604-86-4494-9
  • Tác giả: The Changmi-GJIN
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Cty CP sách MCBooks
  • Nơi in: in Công đoàn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: 5000 từ vựng tiếng Hàn thông dụng

Về tác giả: The Changmi-GJIN

Tìm mua sách nếu có bán: