52 thế yoga hiệu quả và dễ tập

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 52 thế yoga hiệu quả và dễ tập
  • Mã ISBN: 978-604-74-4263-8
  • Tác giả: Khoa Văn
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, nTP. HCM
  • Nơi in: Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/05/2020

Thông tin về sách: 52 thế yoga hiệu quả và dễ tập

Về tác giả: Khoa Văn

Tìm mua sách nếu có bán: