55 Cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể (55 ways use body language)-Tủ sách Kĩ năng sống dành cho học sinh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 55 Cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể (55 ways use body language)-Tủ sách Kĩ năng sống dành cho học sinh
  • Mã ISBN: 978-604-54-5201-1
  • Tác giả: XACT group
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Ứng Quốc Chỉnh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV TM&DV văn hóa Minh Long, P.501B, nhà H2-Văn Chương-Khâm Thiên-Đống Đa-Hà Nội
  • Nơi in: CT TNHH thương mại in Bao bì Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: 55 Cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể (55 ways use body language)-Tủ sách Kĩ năng sống dành cho học sinh

Về tác giả: XACT group

Tìm mua sách nếu có bán: