556 câu đố rèn trí thông minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 556 câu đố rèn trí thông minh
  • Mã ISBN: 978-604-9884-44-3
  • Tác giả: Gia Mạnh
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHHVH Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng-200 B3 TT Tân mai – Hoàng Mai – Hà Nội
  • Nơi in: Cty THHH VH Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: 556 câu đố rèn trí thông minh

Về tác giả: Gia Mạnh

Tìm mua sách nếu có bán: