7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
  • Mã ISBN: 978-604-88-7157-4
  • Tác giả: Tác giả: Ryō Shimizu Người dịch: Trình Thị Phương Thảo
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn Hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng
  • Nơi in: Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: 7000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề

Về tác giả: Tác giả: Ryō Shimizu Người dịch: Trình Thị Phương Thảo

Tìm mua sách nếu có bán: