85 năm Phong trào Phụ nữ Thành phố Hồ Chí minh (1930 – 2015) tập 1: Phong trào Phụ nữ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (1930 – 1975)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 85 năm Phong trào Phụ nữ Thành phố Hồ Chí minh (1930 – 2015) tập 1: Phong trào Phụ nữ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (1930 – 1975)
  • Mã ISBN: 978-604-58-3356-8
  • Tác giả: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hường
  • Đối tác liên kết: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh – 32 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: 85 năm Phong trào Phụ nữ Thành phố Hồ Chí minh (1930 – 2015) tập 1: Phong trào Phụ nữ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (1930 – 1975)

Về tác giả: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: