A mind for numbers – Cách chinh phục toán và khoa học (Ngay cả khi bạn vừa trượt môn đại số)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: A mind for numbers – Cách chinh phục toán và khoa học (Ngay cả khi bạn vừa trượt môn đại số)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7654-2
  • Tác giả: Barbara Oakley, Ph.D. (Từ chuyên gia đào tạo HỌC CÁCH HỌC)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in và thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: A mind for numbers – Cách chinh phục toán và khoa học (Ngay cả khi bạn vừa trượt môn đại số)

Về tác giả: Barbara Oakley, Ph.D. (Từ chuyên gia đào tạo HỌC CÁCH HỌC)

Tìm mua sách nếu có bán: