A Powerful springboard to A higher score on the Toeic test CAMPUS TOEIC

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: A Powerful springboard to A higher score on the Toeic test CAMPUS TOEIC
  • Mã ISBN: 978-604-58-9746-1
  • Tác giả: Jim Lee – Sandy Cho
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Hoài Nam
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/12/2019

Thông tin về sách: A Powerful springboard to A higher score on the Toeic test CAMPUS TOEIC

Về tác giả: Jim Lee – Sandy Cho

Tìm mua sách nếu có bán: