ACCESS Student’s Book Grade 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: ACCESS Student’s Book Grade 7
  • Mã ISBN: 978-604-953-147-7
  • Tác giả: Virginia Evans – Jenny Dooley
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang; Trần Ngọc Thương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát; Đ/c: 148-150 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: ACCESS Student’s Book Grade 7

Về tác giả: Virginia Evans – Jenny Dooley

Tìm mua sách nếu có bán: