Agatha Christie – Con mèo giữa đám bồ câu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Agatha Christie – Con mèo giữa đám bồ câu
  • Mã ISBN: 978-604-1-14333-3
  • Tác giả: Agatha Christie
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đào Mai Ly
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Agatha Christie – Con mèo giữa đám bồ câu

Về tác giả: Agatha Christie

Tìm mua sách nếu có bán: