Agenda 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Agenda 2020
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Nhiều tác giả – Thiết kế: Tạp chí sổ tay xây dựng Đange
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Cty CP Phát hành sách TP.HCM – FAHASA
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Agenda 2020

Về tác giả: Nhiều tác giả – Thiết kế: Tạp chí sổ tay xây dựng Đange

Tìm mua sách nếu có bán: