Âm nhạc dân gian của tộc người H’rê ở Quãng Ngãi (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Âm nhạc dân gian của tộc người H’rê ở Quãng Ngãi (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19532-6
  • Tác giả: Nguyễn Thế Truyền
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phan Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy in Sài gòn giải phóng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Âm nhạc dân gian của tộc người H’rê ở Quãng Ngãi (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Nguyễn Thế Truyền

Tìm mua sách nếu có bán: