Âm nhạc học (Musicology) – Tập 16

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Âm nhạc học (Musicology) – Tập 16
  • Mã ISBN: 978-604-80-4208-0
  • Tác giả: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Lê Thái Thanh
  • Đối tác liên kết: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh;nĐ/c: 112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH TMDV Đầu tư Long Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Âm nhạc học (Musicology) – Tập 16

Về tác giả: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: