Amaryllis ở xứ sở băng giá

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Amaryllis ở xứ sở băng giá
  • Mã ISBN: 978-604-2-18541-7
  • Tác giả: Paseri (minh hoạ), Takeshi Matsuyama
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Tạ Diễm My
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Amaryllis ở xứ sở băng giá

Về tác giả: Paseri (minh hoạ), Takeshi Matsuyama

Tìm mua sách nếu có bán: