Ăn gì cho không độc hại – tạp bút

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ăn gì cho không độc hại – tạp bút
  • Mã ISBN: 978-604-1-14168-1
  • Tác giả: PHA LÊ
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xí nghiệp in fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Ăn gì cho không độc hại – tạp bút

Về tác giả: PHA LÊ

Tìm mua sách nếu có bán: