Ẩn tàng thư Dantalian 1: Biliotheca Mystica de Dantalian

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ẩn tàng thư Dantalian 1: Biliotheca Mystica de Dantalian
  • Mã ISBN: 978-604-55-3714-5
  • Tác giả: Mikumo Gakuto; Minh họa bìa/G-Yuusuke (Greenwood)
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần sách Thái Hà: 119 C5, Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/11/2019

Thông tin về sách: Ẩn tàng thư Dantalian 1: Biliotheca Mystica de Dantalian

Về tác giả: Mikumo Gakuto; Minh họa bìa/G-Yuusuke (Greenwood)

Tìm mua sách nếu có bán: