An toàn giao thông cho học sinh vì nụ cười trẻ thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: An toàn giao thông cho học sinh vì nụ cười trẻ thơ
  • Mã ISBN: 978-604-978-905-2
  • Tác giả: TS. Đỗ Minh Tuấn
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Ngoan
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH sách và thiết bị giáo dục IQ
  • Nơi in: Cty TNHH in Đa Sắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: An toàn giao thông cho học sinh vì nụ cười trẻ thơ

Về tác giả: TS. Đỗ Minh Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: