Ăn uống phòng và chữa bệnh ở người có tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ăn uống phòng và chữa bệnh ở người có tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-66-4219-0
  • Tác giả: Tác giả: PGS.TS.BSCC. Trần Đình Toán
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Ăn uống phòng và chữa bệnh ở người có tuổi

Về tác giả: Tác giả: PGS.TS.BSCC. Trần Đình Toán

Tìm mua sách nếu có bán: