Anh có quyền giữ im lặng – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Anh có quyền giữ im lặng – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-56-7204-4
  • Tác giả: Đào Đào Nhất Luân
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Châm
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phẩn văn hóa Pingbooks , số nhà 35, ngách 119/64 tổ dân phố trù 3, phường Cổ Nhuế 2, Từ Liêm, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Anh có quyền giữ im lặng – tập 1

Về tác giả: Đào Đào Nhất Luân

Tìm mua sách nếu có bán: