Atlas Giải phẫu cơ thể người-Hướng dẫn trực quan chính xác

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Atlas Giải phẫu cơ thể người-Hướng dẫn trực quan chính xác
  • Mã ISBN: 978-604-88-8986-9
  • Tác giả: BS. Alice Roberts
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP văn hóa Đông A
  • Nơi in: Cty TNH TKMT & TH Huynh đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Atlas Giải phẫu cơ thể người-Hướng dẫn trực quan chính xác

Về tác giả: BS. Alice Roberts

Tìm mua sách nếu có bán: