Atlat địa lí Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Atlat địa lí Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-0-14959-6
  • Tác giả: Đặng Duy Lợi, Đỗ Anh Dũng…, Lê Duy Đại, Lê Huỳnh, Lê Phú, Lê Thông, Ngô Đạt Tam, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Quý Thao (đồng Chủ biên), Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trần Cầu, Phạm Văn Hải, Phan Văn Quýnh, Thành Ngọc Linh, Vũ Tuấn Cảnh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Minh Hùng, Cao Văn Dũng, Nguyễn Thị Giáng Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp Bản đồ 1 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Atlat địa lí Việt Nam

Về tác giả: Đặng Duy Lợi, Đỗ Anh Dũng…, Lê Duy Đại, Lê Huỳnh, Lê Phú, Lê Thông, Ngô Đạt Tam, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Quý Thao (đồng Chủ biên), Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trần Cầu, Phạm Văn Hải, Phan Văn Quýnh, Thành Ngọc Linh, Vũ Tuấn Cảnh

Tìm mua sách nếu có bán: