B Ế N Q U Ê ( 2020 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: B Ế N Q U Ê ( 2020 )
  • Mã ISBN: 978-604-68-6456-1
  • Tác giả: Đỗ Bộn
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Phượng
  • Đối tác liên kết: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trái Tim Hồng: 31/11 Nguyễn Văn Cư, Phường 1, Quận 5
  • Nơi in: Cty TNHH SX DV TM BB Kiến Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/07/2020

Thông tin về sách: B Ế N Q U Ê ( 2020 )

Về tác giả: Đỗ Bộn

Tìm mua sách nếu có bán: