Ba quy luật của hiệu quả/ Viết lại tương lai cho doanh nghiệp và bản thân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ba quy luật của hiệu quả/ Viết lại tương lai cho doanh nghiệp và bản thân
  • Mã ISBN: 978-604-65-4073-1
  • Tác giả: Steve Zaffron & Dave Logan
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in TM&DV Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Ba quy luật của hiệu quả/ Viết lại tương lai cho doanh nghiệp và bản thân

Về tác giả: Steve Zaffron & Dave Logan

Tìm mua sách nếu có bán: