Bà tôi đã từ từ nhỏ đi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bà tôi đã từ từ nhỏ đi
  • Mã ISBN: 978-604-2-18590-5
  • Tác giả: Michael De Cock và Kristien Aertssen
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/07/2020

Thông tin về sách: Bà tôi đã từ từ nhỏ đi

Về tác giả: Michael De Cock và Kristien Aertssen

Tìm mua sách nếu có bán: