Bá tước Dracula

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bá tước Dracula
  • Mã ISBN: 978-604-88-9037-7
  • Tác giả: Bram stoker
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Bá tước Dracula

Về tác giả: Bram stoker

Tìm mua sách nếu có bán: